Normes d'ús de la biblioteca

   REQUISITS PER LA CONVIVÈNCIA I EL BON FUNCIONAMENT

     -  S’ha de complir la Normativa penjada a la biblioteca:
  •    Seure bé, ho podem fer a la cadira o a la catifa.
  •    Tenir cura dels llibres.
  •    Estar en silenci.
  •    Quan acabem de mirar el llibre, el guardem a la caixa lila. No el posem al prestatge.
  •    Si algun llibres es fa malbé el posem a la caixa de l’hospital.
  •    Quan expliquen un conte escoltar atentament.

   CONDICIONS D’ÚS  DE LA  BIBLIOTECA

  •    Els alumnes  poden accedir lliurement a tots els documents de les prestatgeries d’imaginació i coneixements. Els llibres d’anglès es podran agafar a l’ hora d’anglès o sempre que doni permís l’adult que acompanya al grup. Els documents que per les seves característiques no es puguin agafar es col·locaran en una prestatgeria diferenciada i per fer ús caldrà demanar-ho a la persona adulta que es trobi a la biblioteca.
  •   Un cop consultats els llibres, cal deixar-los al lloc que la biblioteca hagi destinat a aquesta finalitat  ( caixa lila).
  •   Si anem amb els alumnes a fer lectura a la biblioteca i al acabar la sessió hi ha alumnes que no han acabat el llibre es col·locaran en una caixa marcada com reserva (aquests llibres no es podran donar en préstec a cap classe).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada